Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang

November 30, 2021 November 30, 2021 10:45 pm]
ikot peta laman
B2
PORTAL RASMI
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PAHANG

PIAGAM PELANGGAN SPANP

Kami bertanggungjawab untuk memberi Perkhidmatan yang berkualiti dan memuaskan hati pelanggan serta layanan yang adil dan saksama. Dengan itu kami berjanji :-
  1. Memastikan borang permohonan disahkan dalam Sistem Sistem Permohonan Pekerjaan Perkhdimatan Awam Negeri Pahang (eSPA Pahang) dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh permohonan diterima.
  2. Memastikan keputusan temu duga dikeluarkan dalam tempoh dua belas (12) minggu selepas tarikh akhir temu duga jawatan berkenaan.
  3. Memastikan keputusan permohonan pelanjutan tempoh percubaan, pertukaran perkhidmatan/pelantikan dan rayuan gaji dikeluarkan dalam tempoh lapan (8) minggu daripada tarikh permohonan lengkap diterima.
  4. Memastikan keputusan permohonan pengesahan dalam jawatan dan pemberian taraf berpencen dikeluarkan dalam tempoh (6) minggu daripada tarikh permohonan lengkap diterima.
  5. Memastikan keputusan rayuan tatatertib dan rayuan kenaikan pangkat dikeluarkan dalam tempoh dua belas (12) minggu daripada tarikh permohonan lengkap diterima.
  6. Memastikan 100% tuntutan pembayaran dijelaskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh tuntutan lengkap diterima.

Pendaftaran

Memastikan borang permohonan disahkan dalam Sistem Sistem Permohonan Pekerjaan Perkhdimatan Awam Negeri Pahang (eSPA Pahang) dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh permohonan diterima.

Temu Duga

Memastikan keputusan temu duga dikeluarkan dalam tempoh dua belas (12) minggu selepas tarikh akhir temu duga jawatan berkenaan.

Lanjut Tempoh, Tukar Lantik dan Rayuan Gaji

Memastikan keputusan permohonan pelanjutan tempoh percubaan, pertukaran perkhidmatan/pelantikan dan rayuan gaji dikeluarkan dalam tempoh lapan (8) minggu daripada tarikh permohonan lengkap diterima.

Pengesahan Jawatan dan Taraf Berpencen

Memastikan keputusan permohonan pengesahan dalam jawatan dan pemberian taraf berpencen dikeluarkan dalam tempoh (6) minggu daripada tarikh permohonan lengkap diterima.

Rayuan Tatatertib dan Kenaikan Pangkat

Memastikan keputusan rayuan tatatertib dan rayuan kenaikan pangkat dikeluarkan dalam tempoh dua belas (12) minggu daripada tarikh permohonan lengkap diterima.

Pembayaran

Memastikan 100% tuntutan pembayaran dijelaskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh tuntutan lengkap diterima.

Translate »