Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang

November 30, 2021 November 30, 2021 11:52 pm]
ikot peta laman
B2
PORTAL RASMI
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PAHANG

PERUTUSAN PENGERUSI

Pengerusi
YH. DATO’ INDERA HAJI MOHAMAD ROSLAN BIN HARUN, SIMP.,DSAP.,DIMP.,SMP.

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Pertama sekali saya panjatkan kesyukuran terhadap Allah s.w.t kerana dengan izin-Nya Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang (SPA Pahang) akhirnya berjaya juga dizahirkan. Kewujudan portal ini adalah untuk menyebarluas peranan dan fungsi SPA Pahang kepada masyarakat umum.  Seiring dengan arus pemodenan dan teknologi  maklumat pada masa ini, maka portal ini seharusnya dikongsi bersama dengan pelanggan yang pastinya inginkan maklumat di hujung jari.

Bagi merealisasikan matlamat perkongsian maklumat, maka portal ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa seiring dengan perubahan yang berlaku. Saya berharap semua masyarakat Negeri Pahang tanpa mengira agama, bangsa dan lapisan masyarakat mendapat manfaat yang berguna apabila melayari portal ini.

Bagi memastikan calon yang dilantik merupakan calon terbaik untuk mengisi kekosongan jawatan di dalam perkhidmatan awam negeri Pahang. Suruhanjaya ini akan sentiasa komited dalam menggunakan aplikasi terkini bagi memudahkan pengurusan pengambilan dilaksanakan. Ini selaras dengan misi Jabatan iaitu “Untuk memilih dan melantik anggota perkhidmatan awam yang berkualiti bagi memenuhi keperluan dan pembangunan negeri Pahang”

Akhir kata, saya merakamkan ucapan penghargaan, syabas dan terima kasih kepada semua warga SPA Pahang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di atas kerjasama dalam mewujudkan portal ini.

Sekian , terima kasih.

Translate »