Polisi

Polisi

 

Polisi Privasi          

Halaman ini menjelaskan dasar privasi kami yang merangkumi penggunaan dan perlindungan terhadap apa-apa maklumat yang dikemukakan oleh pemohon dan pelawat

Jika anda memilih untuk mendaftar dan berurusan dengan menggunakan Laman web kami atau menghantar e-mel yang memberikan data peribadi yang boleh dikenal pasti, data ini mungkin dikongsikan, jika perlu, dengan agensi-agensi Kerajaan lain untuk memberi  perkhidmatan dengan cara yang paling cekap dan berkesan.

 Maklumat yang Terkumpul

Tidak ada maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti itu dikumpul semasa melayari Laman web Rasmi Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang  kecuali bagi maklumat yang anda berikan melalui e-mel.

Maklum Balas

Kami mengalu-alukan semua maklumat dan pertanyaan.  Jika maklumat yang rinci yang tidak dapat dibekalkan oleh Laman web ini, maka maklum balas yang ikhlas daripada anda dan pertanyaan anda akan dihantar kepada pihak agensi Kerajaan yang berkaitan untuk membolehkan kami membekalkan maklumat yang anda perlukan itu.

Apa Yang Terjadi Apabila Pelawat  Hubungi Halaman Lain

Kandungan Laman web Rasmi Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang menghubungkan laman-laman web organisasi Kerajaan dan organisasi bukan Kerajaan. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman kami dan anda hendaklah sedar bahawa laman-laman lain yang dihubungkan oleh Laman web ini mungkin mempunyai dasar-dasar privasi yang berlainan dan kami mengesyorkan anda membaca dan memahami pernyataan privasi tiap-tiap laman.

Pertanyaan atau Aduan

Jika anda ada pertanyaan atau aduan tentang dasar privasi ini atau Laman web ini, anda boleh menghubungi kami melalui bahagian Maklum Balas kami.

PAUTAN PORTAL KERAJAAN

mygov jata mampu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam JPA Vector Logo 720x340 spp spr Logo Biro Pengaduan Awan BPA MSC Status pemudah
MALAYSIA GOVERMENT PAHANG GOVERMENT MAMPU SPA MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM SPP SPR BIRO PENGADUAN AWAM MSC MALAYSIA PEMUDAH