TATACARA DAN ETIKA PAKAIAN MENGHADIRI TEMUDUGA  DI SINI 

 

KEKOSONGAN JAWATAN 2020 

- Tiada Kekosongan bagi jawatan buat masa ini. Walau bagaimanapun permohonan adalah sepanjang tahun bagi permohonan yang telah tamat tempoh.

 

KEPUTUSAN PANGGILAN LAYAK TEMUDUGA 2020 

- Keputusan Panggilan Layak Temuduga Bagi Jawatan :- new2

1. Penghulu Gred NP29

2. Penolong Pegawai Tanah Gred NT29

 

KEPUTUSAN BERJAYA TEMUDUGA  2020

- Tiada Keputusan Berjaya Temuduga buat masa ini.

Blog

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan SPANP

Kami bertanggungjawab untuk memberi Perkhidmatan yang berkualiti dan memuaskan hati pelanggan serta layanan yang adil dan saksama. Dengan itu kami berjanji :-

  1. Memastikan borang permohonan disahkan dalam Sistem Sistem Permohonan Pekerjaan Perkhdimatan Awam Negeri Pahang (eSPA Pahang) dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh permohonan diterima.
  2. Memastikan keputusan temu duga dikeluarkan dalam tempoh dua belas (12) minggu selepas tarikh akhir temu duga jawatan berkenaan.
  3. Memastikan keputusan permohonan pelanjutan tempoh percubaan, pertukaran perkhidmatan/pelantikan dan rayuan gaji dikeluarkan dalam tempoh lapan (8) minggu daripada tarikh permohonan lengkap diterima.
  4. Memastikan keputusan permohonan pengesahan dalam jawatan dan pemberian taraf berpencen dikeluarkan dalam tempoh (6) minggu daripada tarikh permohonan lengkap diterima.
  5. Memastikan keputusan rayuan tatatertib dan rayuan kenaikan pangkat dikeluarkan dalam tempoh dua belas (12) minggu daripada tarikh permohonan lengkap diterima.
  6. Memastikan 100% tuntutan pembayaran dijelaskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh tuntutan lengkap diterima.

PAUTAN PORTAL KERAJAAN

mygov jata mampu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam JPA Vector Logo 720x340 spp spr Logo Biro Pengaduan Awan BPA MSC Status pemudah
MALAYSIA GOVERMENT PAHANG GOVERMENT MAMPU SPA MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM SPP SPR BIRO PENGADUAN AWAM MSC MALAYSIA PEMUDAH